fegyveres testület, amely a falvak rendjét és a közbiztonságot tartotta fenn Magyarországon.

a társadalmi, gazdasági fejlettség és a műveltség magas foka.

magaslati helyen épült, jól védhető erődítmény, fellegvár.

olyan nők lakóépülete, akik testüket pénzért bocsátják áruba.

az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Lenin vezette csoportja. A kifejezés orosz jelentése: többségi.

egy terület, ország elzárása a külvilágtól. Lehet katonai, ilyenkor a hadianyagot nem engedik eljutni a zár alá vett területre, vagy lehet kereskedelmi, ez az áruforgalom tilalmát jelenti.

emberek beköltözése egy országba letelepedés céljából.

emberek beköltöztetése valamely országba.

olyan fizikai munkát végző személy, aki a ledolgozott órákért fizetséget kap.

több egymással összefüggő békekötés.

Párizs egyik erődítménye, ahol politikai foglyokat is őriztek.

művészeti stílusirányzat a 16-18. században. Jellemzői a díszítmények halmozása, a mozgalmasság, a hatalmas méretek.

a szülésznő régies elnevezése.

politikai irányzat, amely minden rend, fegyelem eltörlésére, az állam és intézményei megszüntetésére irányul. Hívei általában erőszakos eszközöket használnak céljaik eléréséhez, merényleteket követnek el.

a magyar rendi országgyűlés azon része, ahol a vármegyei követek és a városok képviselői üléseztek.

a szinte mozdulatlan frontvonalakon folytatott hadműveletek.

az államnak folyamatosan, békeidőben is fenntartott fegyveres ereje.

egy adott országban a törvényhozásban, a bíráskodásban, a közigazgatásban és az oktatásban kötelezően használt egyetlen nyelv.

az állam pénzügyeinek, gazdálkodásának összessége.

a fennálló államhatalom erőszakos, törvénytelen megdöntése, amelyet egy kisebb csoport hajt végre általában fegyveresen.