vám megfizetése alóli mentesülés, felmentés.

francia nyelvjárást beszélő népcsoport.

a Bibliában említett hely, ahol a bűnös lelkek megtisztulnak, mielőtt mennybe juthatnak.

Thuróczy János által írt mű. A 15. század végén keletkezett, latin nyelven íródott. A magyarok történetét tartalmazza a kezdetektől a saját koráig.

földrajzi tájegység, a Dráva torkolatától délkelet irányban, a Duna és a Száva között.

Erdélybe betelepült határvédő népcsoport. A székelyek eredete vitatott: vagy a honfoglalók elmagyarosodott segédnépe, vagy a magyarság része lehettek.

bíráskodási jogon alapuló területi közigazgatási egység. Ilyenek például a szász és székely székek Erdélyben.

a középkori Magyarországra érkezett német nyelvű népcsoport tagjainak elnevezése. Nagyobb tömbben Erdélyben telepedtek le.

a középkorban tanított tudományok összefoglaló elnevezése. A hét szabad művészet közé tartozott a szónoklattan, a latin nyelv helyes használata, a vitatkozás tudománya, a matematika, a csillagászat, a földrajzi és mértani ismeretek, valamint a zene.

a gonoszságot, az istenellenes erőket megtestesítő ördög.

a 16. században az Erdélyi Fejedelemséghez csatlakozott tiszántúli vármegyék. Latin neve: Partium. Területe a katonai erőviszonyokkal együtt változott.

ókori római város, a Vezúv kitörésekor pusztult el Kr.e. 79-ben.

az embert bűnre csábító gonosz szellem.

olyan hely a sivatagban, ahol víz és növényzet is van. Gyakran megtelepedik itt az ember is.

kizárólagos jog valamely áruval történő kereskedésre.