a 16. században az Erdélyi Fejedelemséghez csatlakozott tiszántúli vármegyék. Latin neve: Partium. Területe a katonai erőviszonyokkal együtt változott.

ókori római város, a Vezúv kitörésekor pusztult el Kr.e. 79-ben.

az embert bűnre csábító gonosz szellem.

olyan hely a sivatagban, ahol víz és növényzet is van. Gyakran megtelepedik itt az ember is.

kizárólagos jog valamely áruval történő kereskedésre.

a világűrből érkező, általában kisméretű égitest (úgynevezett meteor vagy "hullócsillag") földet elérő darabja.

menedéklevél, azaz védelmet nyújtó levél.

olyan mohamedán templom, amelyhez oszlopcsarnok és karcsú magas torony, úgynevezett minaret is tartozik.

az állam legfelsőbb szintű végrehajtó és igazgatási szerve. Általában a miniszterelnök vezeti, tagjai a miniszterek.

a római katolikus egyház törvényszéke, amelyet az eretnekség ellen hoztak létre a 13. században. Akit bűnösnek találtak, azt máglyahalálra is ítélhették.