a társadalom azon tagja, aki szellemi munkával foglalkozik.

olyan nagy terjedelmű tudományos mű, amely egy vagy több tudományág ismereteit foglalja össze szócikkekre bontva.

azoknak a személyeknek az összessége, akik - főleg politikai okokból - elhagyták hazájukat.

a hazáját önként, általában politikai okok miatt elhagyja.

a minden ember számára politikai téren és az egyéni életben is biztosítandó alapvető szabadságjogok összessége.

olyan rendszeres, elsősorban pénzbeni juttatás, amelyet az arra jogosult élete végéig megkap.

az 1867-1918-ig tartó, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttével kezdődő időszak elnevezése a magyar történelemben.

az államok közötti politikai, gazdasági, katonai ügyek tárgyalások útján való intézése.

olyan gép, amely villamos egyenáramot fejleszt. Elvét elsőként a magyar Jedlik Ányos dolgozta ki. Néhány évvel később, tőle függetlenül a német Werner Siemens is kifejlesztette a berendezést. Miután Jedlik nem szabadalmaztatta a találmányát, a dinamó felfedezőjének világszerte Siemenst tartják.

az országgyűlés latin eredetű, régies elnevezése.