bíráskodási jogon alapuló területi közigazgatási egység. Ilyenek például a szász és székely székek Erdélyben.