olyan - általában pénzbeli - fizetési kötelezettség, amelyet az állam vagy más közjogi testület, illetve ilyen joggal felruházott személy külön ellenszolgáltatás nélkül követelhet.