zsidóellenesség, zsidók ellen irányuló eszmerendszer vagy politika. A fajelmélet szélsőséges válfaja, amely a zsidókkal szembeni faji gyűlöletet hirdet, ellenszenvet kelt. Három fő formáját lehet megkülönböztetni:
  1. a vallási antiszemitizmus, amely a a kikeresztelkedéssel megszűnik
  2. kulturális antiszemitizmus, amely a zsidók kulturális életében játszott szerepét kárhoztatja
  3. politikai antiszemitizmus, amely a 19.századtól erősödött meg