eredetileg az uralkodótól függésben levő hűbérurak elnevezése a középkori Nyugat-Európában.
Az országos főméltóságokat betöltő nagybirtokosok a 13-15. századi Magyarországon. A bárók közé tartozott a nádor, az országbíró, a tárnokmester, egyes bánok, az erdélyi vajda stb.
A 15. századtól a király által adományozott cím a 16. századtól öröklődött. A dualizmus korában (1867-1918) több nagyiparos-családot emeltek bárói rangra. Magyarországon 1918-ig adományozták.