az állam által ellenségesnek minősített személyek erőszakos elhurcolása, táborokba vagy más kényszerlakhelyre való való telepítése.