(görögül: schisma) a keleti (görögkeleti vagy ortodox) és a nyugati (római katolikus) egyház politikai és vallási (liturgiai, dogmatikai) okok következtében végbement elkülönülése. A 9. században kezdődött folyamat 1054-ben a végleges szétváláshoz vezetett.
A római katolikus egyházon belül keletkezett szakadás. A pápák avignoni fogságának megszűnése (1377) után kezdődött, a konstanzi zsinat szüntette meg (1417).