a janicsárok fővezére, aki részt vett a nagyvezíri tanácsban.