földesúri joghatóság alatt álló, a földtulajdonosnak különféle szolgáltatásokkal, az egyháznak és az uralkodónak adókkal és szolgáltatásokkal tartozó parasztság a feudalizmus viszonyai között.