a jobbágyok által a földesúrnak teljesítendő szolgáltatás a 14-19. századi Magyarországon. Minden jobbágy a gabona- és bortermése 1/10 részét kellett földesurának beszolgáltatnia. A kilencedet 1351-ben vezették be, országos méretekben a 16. századtól vált általánossá. Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás törölte el.