szentek életéről szóló, főként egyházi szertartásokon felolvasott tanító célzatú mű. Fő részei: életrajz, szenvedések története, csodák.