választott törvényhozó testület, illetve annak tanácskozó helye. Koronként és országonként elnevezése különböző lehet (pl. országgyűlés, kongresszus, nemzetgyűlés stb.)