(latin: reformatio"átalakítás, megjavítás") a 16. században keletkezett, a katolikus egyház ellen irányuló, a polgárság új eszmék iránti igényét kifejező, részben antifeudális eszmei, vallási és társadalmi-politikai mozgalom. A reformáció ideológusai támadták az egyházi dogmákat, új hitelveik alapján keletkezett a kereszténységnek a katolicizmus mellett legnagyobb irányzata a protestantizmus, amelyből a reformációt támogató társadalmi rétegek eltérő érdekeinek és célkitűzéseinek megfelelően kialakult az evangélikus egyház, a református egyház és számos kisebb egyház és vallási szekta. A reformáció "atyja" Luther Márton, kiemelkedő alakjai Kálvin János, Ulrich Zwingli.