a római, az ókeresztény és a bizánci művészet ötvöződéséből keletkezett, a 11-13. századi Európában uralkodóvá vált művészeti stílus. Legjelentősebb alkotásai az építészetben jöttek létre, melynek jellemzői a vaskos falak, az épületek tömör formája, masszív pillérek és oszlopok, vízszintes vagy félköríves térlefedés és félkörív alakú nyílások alkalmazása.