a szerzetesség valamely formáját megvalósító közösség a görögkeleti és a római katolikus egyházban. A szerzetesrendek szigorú hierarchikus felépítés és belső önkormányzat szerint működnek.