nagy kiterjedésű birtokok gazdálkodási és igazgatási egysége. Magyarországon a 13. századtól alakultak ki, a középkorban jelentős mértékben függetlenedtek a királyi hatalomtól és a vármegyétől. Területi kiterjedésük évszázadokon keresztül alig változott. Az uradalmak egy része az 1945. évi földosztásig megmaradtak.