(görögül: osztrakiszmosz) a népszavazás agyagcserépdarabokkal történő ókori formája. A legalább 6000 polgár részvételével megtartott népgyűlésen cserépszavazással határoztak valamely államra veszélyesnek tartott vagy túl nagy befolyást és hatalmat szerzett személy 10 évre történő száműzetésről, anélkül, hogy a száműzött vagyonát és politikai jogait elveszítette volna. A cserépszavazás intézményét az ókori Athénban Kleiszthenész Kr.e. 508-507-ben hozta létre, az utolsó ismert cserépszavazás Kr.e. 417-ben tartották.