aszketikus életű, vándorló vagy rendházban élő mohamedán szerzetes. Az első dervisrend a 8. században keletkezett. A rendek többsége a 12-14. században jött létre. Nagy részük vándorolva koldult, s kuruzslást vagy különböző rituális tevékenységet végzett. A kóborló szerzetesek erősen hatottak a köznép hangulatára, az egyik dervisrend (bektasi) a janicsárok körében nagy befolyással rendelkezett.