1690, a Habsburg-uralom alá került Erdély belső viszonyait és politikai jogállását szabályozó, I. Lipót által kibocsátott rendelet. Biztosította a négy bevett felekezet jogait és szabad vallásgyakorlatát, a rendi önkormányzatot és a kereskedelem szabadságát. Az ezután fölállított guberniumot (főkormányszék) a bécsi udvari kancellária felügyelete alá helyezték.