(latin) feltehetőleg etruszk eredetű hatalmi jelkép az ókori Rómában. A szíjjal összekötött vesszőnyalábot (bárddal) a lictorok (hivatalszolgák) vitték uraik előtt.