(latin) a nemesi nemzetségi szokásjog alapján öröklődő feudális földtulajdon, hűbéri adománybirtok. Az adománybirtokért a megadományozott bizonyos (főként katonai) kötelezettségekkel tartozott. Magyarországon az ősiség szabályozta a feudum öröklési rendjét.