az indoeurópai nyelvcsalád nyugati ágához tartozó népek gyűjtőneve. Ide tartoznak például a frankok, gótok, langobárdok.