a 13. századtól a Kelet-Magyarországra, Erdélybe és a Bánságba betelepülő románok vezetői. A 14-15. században a falvak telepítésvezetői voltak, egy részük magyar nemességet kapott, más részük falvaik vezetője maradt. Hozzájuk hasonlóak voltak Észak-Magyarországon a soltészek.