az eseményeket szoros időrendben elbeszélő középkori történetírói alkotás. Műfaját tekintve rokon a gestával. Általában antik irodalmi mintát követ, s elhallgatja az író népére vagy országának uralkodójára vonatkozó kedvezőtlen tényeket. Magyarországon igazi krónikák nem készültek, az ilyen című művek (pl. Képes Krónika) tulajdonképpen gesták.