Isten kiválasztott embere, aki az isteni akaratot közvetíti, elsősorban úgy, hogy tanítja az embereket. A mohamedán vallásban például a vallásalapító Mohamedet nevezik így.