monarchikus berendezkedésű államokban az uralkodó kiskorúsága idején vagy egyéb okok miatt az államfői teendők ellátásával megbízott személy. Általában az uralkodóház tagja.