mezőgazdasági idénymunkát (pl. aratás), rendszerint lakóhelyétől távol, többedmagával, általányban (summa) megállapított fizetségért vállaló mezőgazdasági vándormunkás. A summásokat általában nagyobb gazdaságok alkalmazták, zömük az agrárproletariátusból került ki. Magyarországon a 19. század második felében jelentek meg, s az 1940-es években tűntek el.