a földesúr jobbágyai, cselédei, birtoktalan familiárisai felett mindenféle ügyben ítélkező feudális bíróság. Ítélkezett a földesúri területeken elkövetett közbűntényekben és az ott elfogott gonosztevők felett is. A jobbágyfelszabadítással (1848) a Magyarországon a 14. századtól általánosan elterjedt úriszék is megszűnt.