személyek vagy embercsoportok - elsősorban politikai okokból - lakóhelyükről való eltávolítása, rendszerint vidékre (esetleg külföldre) történő kilakoltatása.
A II. világháború után 1946-ban, majd 1948-ban kb. 200 ezer németet telepítettek ki Magyarországról Németországba. 1946-ban több tízezer magyart űztek el Csehszlovákiából, akik Magyarországra kényszerültek távozni. 1951-ben Budapestről s számos vidéki településről az ország kisebb falvaiba, illetve internálótáborokba hurcolták az "osztályidegen"-nek minősítetteket hozzátartozóikkal együtt, akik 1953-ban nyerték vissza korlátozott mozgási és személyes szabadságukat.