az ősközösségi társadalom alapvető gazdasági-társadalmi egységét jelentő, közös őstől eredő, vérrokonság által összekapcsolt emberek csoportja.