a köznép érdekeinek védelmére a plebejusok által választott tisztségviselő az ókori Rómában. A néptribunus intézménye a plebejusok és a patríciusok közötti küzdelem eredményeként a Kr.e 5. században alakult ki. Eleinte 2, később 10 néptribunust választottak, akik személyük sérthetetlensége következtében egyre több jogot szereztek maguknak (vétójog stb.). Tisztségük a császárkorban jelentőségét elvesztette.