(latin) a kancellárián, illetve különböző helyi önkormányzatoknál (vármegye, város, község) működő jegyző. A notarius szóból származik a nótárius elnevezés.