(latin) valamely bukott társadalmi-politikai rendszer, illetve trónfosztott uralkodócsalád hatalmának többnyire erőszakos eszközökkel történő visszaállítása.