(német-csatlakozás) Ausztria Németországhoz csatolását szorgalmazó politikai mozgalom. A 19. században keletkezett irányzat az I. világháború után megerősödött. 1933-tól a hitleri Németország nyíltan törekedett az Anschlussra, amely Ausztria bekebelezésével 1938-ban valósult meg. Az 1955. évi osztrák államszerződés tiltja Ausztria Németországgal való bármilyen fajta egyesülését.