a királyt felségjoga alapján megillető regálék egyik fajtája a feudális Magyarországon. A királyok kiváltságolt bányászai bárki birtokán szabadon kereshettek és bányászhattak ércet, a királynak járó bányaadó (urbura) lefizetése ellenében. Károly Róbert uralkodásától kezdve, a bányaadó meghatározott hányadát az a birtokos kapta, akinek a földjén a bánya volt, de maga a birtokos is nyithatott bányát.