dalaikat hárfaszerű hangszer kíséretében előadó kelta énekmondók. A politikai és vallási életben is jelentős szerepet vivő dalnok-költők rendekbe tömörültek. Galliában (a mai Franciaországban) a római hódítással eltűntek, de befolyásuk Írországban, Skóciában és főként Walesben évszázadokon keresztül megmaradt.