Nesztoriusz konstantinápolyi pátriárka által alapított irányzat hívei az ókeresztény egyházban. A Szűz Mária istenanyaságát tagadó felfogásuk miatt eretneknek nyilvánították őket. Ma többségük Szíriában, Irakban, Iránban és az USÁ-ban él.