a gyülekezetek elöljárói az őszkereszténység korában.
A püspök utáni legmagasabb fokozat a római katolikus egyházban.
A presbitérium választott világi tagja a protestáns egyházakban.