az állampolgárok egyenlőségét és szabadságát, az egyes ember integritását az államhatalommal szemben szavatoló jogrenden alapuló állami berendezkedés.