(latin-az első éjszaka joga) feudális jog, amely a földesúrnak biztosította, hogy az esküvője előtt álló jobbágylánnyal töltse az éjszakát. A kora középkorban főként Nyugat-Európában volt szokásban. A 17. századtól kezdve a földesúr e jog megváltásaképpen ajándékot kapott, másutt a jobbágyok pénzzel megválthatták.