különböző egyházak papjainak a nyelvújítás korából származó elnevezése. Leggyakrabban a protestáns egyházak papjaira alkalmazzák.