(latin) háromtagú testületek tagjai a Római Birodalomban. Különböző ügyek (agrártörvények végrehajtása, a közrenddel kapcsolatos ügyek, a pénzek szignálása stb. ) intézését végezték.