(török) a török szultánok I. Orhán uralkodása óta a hivatalos iratokon és rendeleteken használt díszes monogramja, kalligrafikus kézjegye. A tugra a török pénzeken is szerepelt.