az írás kialakulásának korai szakaszára jellemző írásfajta. A képszerű jelek jelentése megegyezik az ábrázolt dologgal.