a múlt eseményeit az írott forrásokra támaszkodva kutató tudós.