(arab: utód, követő) a próféta utódjának tekintett mohamedán egyházfő és világi uralkodó. A kalifa címet 661-750 között az Ommajad-, 750-től 1258-ig az Abbaszida-dinasztia uralkodói, 1261-től az egyiptomi mameluk szultánok, 1517-1924 között a török szultánok viselték.