a szenátorok után következő társadalmi réteg az ókori Rómában. Eleinte a hadsereg lovasságát alkották, később önálló renddé szerveződtek, ahová csak nagy összegű cenzus lefizetésével lehetett bejutni. Többségük kereskedő, adóbérlő és más, nem arisztokrata származású ember volt.
A lovagi rangot szerzett hűbéresek a középkori Európában. A lovagi réteg a 10-11. század fordulóján alakult ki Nyugat-Európában.